Make your own free website on Tripod.com

דף הבית
מבוא
מאמרים
שו"ת
קורסים
הזמנות

 

 

 

 

 

טופס הזמנת ייעוץ

שם המזמין
טלפון
טלפון נייד
מועד האירוע
סוג האירוע
מקום האירוע טלפון:
קייטרינג טלפון:

א. אני מתחייב להעביר את תפריט האירוע בהקדם האפשר-לא יאוחר משבוע לפני יום הארוע.

ידוע לי שיתכן והתפריט יצטרך להשתנות, ע"מ שרמת הכשרות באירוע תשמר.

ב. הסכם זה ילווה בדף דרישות לבעל האולם \קיטריינג-כדי לוודא שיתוף פעולה עם אנשי כושרות. ללא חתימת הדף לא יהיה שום תוקף להסכם זה, ולא יפתח תיק אירוע. (לקבלת דף זה לחץ כאן)

ג. אופן התשלום:

  • עלות שעת פיקוח – 75 ₪

  • עלות שעת הכשרה {במידת הצורך} – 85 ₪

  • מינימום הזמנה 10 שעות

  • הוצאות נסיעה { 1.3 ₪ }

  • התשלום יועבר עד לשבוע לאחר האירוע

ו. בקשות נוספות / מיוחדות: