Make your own free website on Tripod.com

דף הבית
מבוא
מאמרים
שו"ת
קורסים
הזמנות

 

מכל עץ הגן אכל תאכל
הרב אליקים לבנון שליט"א
נשיא כושרות

 

  אחד הדברים הבודדים המפורשים בתורה על גן-עדן הוא, שהיו בו עצי-פרי, ומהם נצטווה אדם הראשון לאכול. לאחר שחטא, קללתו הייתה בעבודת הקרקע: בזיעת אפיך תוכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך. גם האילנות הושפלו, והחיטה שהייתה עץ, - "עץ הדעת חיטה היה" - נדלדלה לשיח קטן. עם זאת, כאשר רוצה התורה לציין שבחה של ארץ ישראל, היא מזכירה את האילנות: "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ארץ זית שמן ודבש" שבחה של ארץ ישראל הוא בפירותיה, למרות הירידה שירדו העצים. אכן המשיכו העצים להידרדר, ועל כך העיד רבי יהושע במשנה במסכת סוטה [דףמח]: מיום שחרב בית-המקדש ניטל טעם הפירות. ללמדנו שהאילן הזקוף, המתרומם כלפי מעלה ונושא פירות הוא מבחן וסימן לכל ערך הבריאה, לפי מצב האילנות, יכולים אנו לראות את דרגת העולם. שבנו לארץ, והננו מגדלים בה עץ כל פרי, לאט לאט מתוך אהבת הארץ, יחזור גם הטעם המיוחד של פירות ארץ-ישראל. והקץ המגולה הרי הוא כאשר תיתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה, ככתוב: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא". ובאכלנו מפרי הארץ נרגיש את הטעם העדין ואת ריח גן-עדן

 

אפשרות ל"גלאט"

הרב משה כ"ץ

בטח שמתם לב שע"ג הרבה פרסומות לאולמות, קייטרינגים ובתי מלון כתוב "כשר – אפשרות לגלאט". ושמחתם בזה וסמכתם על זה שהכל שם ברמת כשרות הכי גבוהה שיש.

אחרי דרישה, חקירה ובירור בנושא עלה בידינו לדעת שהמציאות בשטח אינה תואמת את הציפיות של היהודי שקורא כזאת פרסומת באחד העיתונים או באחד מעלוני השבת.

"כשרות" או "השגחה" מתפרטת להרבה מאוד נושאי משנה שיש צורך בכל אחד ואחד לשמור על ההלכות ככתוב בשו"ע וגם על נהלי הכשרות של הרה"ר לישראל – שהוא למעשה ישום ההלכה למעשה בשטח.

"גלאט" היא מילה האידיש שפירושה "חלק" – דהיינו מה שהספרדים קוראים "חלק" האשכנזים קוראים "גלאט", והכוונה היא לבשר בקר או צאן שהריאה שלה נבדקה לאחר השחיטה ונמצאה "חלקה" בלא שום סימנים של חשש לחורים שהיו בריאה (בהמה שהיה בריאה שלה חור טריפה).

רמת כשרות רגילה (לא "חלק") משמעותה בעצם שהריאה לא הייתה חלקה לגמרי אלא נמצאו בה סימנים של חשש נקיבת ריאה, אלא שלאחר בדיקת מומחה נמצא שהריאה כרגע אינה נקובה וזה כשר. לפי מר"ן בשו"ע, שכך פוסקים רוב הספרדים, אסור לאכול בהמה שריאתה לא הייתה חלקה לגמרי – דהיינו ביידיש – גלאט. ישנם ג"כ אשכנזים רבים שמקפידים לאכול בשר חלק בלבד ולא רק ברמת כשרות רגילה.

זאת משמעות המושג "חלק – גלאט" מושג זה איננו שייך בעוף או בבשר הודו ובוודאי לא בגבינות – אפילו יחליקו יפה את פני הגבינה. ב"מסעדה חלבית גלאט כשר" זה לא יעשה את המקום גלאט כשר.

  לכן מה המשמעות של הביטוי "אפשרות לגלאט" שמופיע בפרסומותבמעט המקומות שאנו בדקנו כוונת הפרסומת היא אך ורק לבשר שמשתמשים שם, שאם מזמינים גלאט יביאו בשר חלק.

מאידך תוספת ה"גלאט" לא קשורה לבעיות רבות וחמורות אחרות: תולעים בקמח, בקטניות ובירקות, הפרשת תו"מ, מוצרים מיובאים שע"פ פירסומי הרה"ר – הינם זיוף מוחלט, בישול שנעשה ע"י גויים, דברים שנאסרו משום סכנה ועוד. רק השגחה מלאה ונאמנה בהתאם לכללי ההלכה יכולה להבטיח את פתרונן של אותן בעיות המצויות בכל מטבח או מסעדה. המודעות לבעיות הקיימות במציאות הציבורית והתביעה לפתרונן תוכל להביא להפסקת השימוש המוטעה בסיסמאות ה"גלאט" למיניהן, ותיצור רמת כשרות מהודרת ואמינה היודעת ומקפידה על כל הנדרש בשלמות ונאמנות.

      ובע"ה נעשה ונצליח

 

כיצד אדע באמת מהי רמת הכשרות

 

א.          מי נותן את הכשרות ? [ איזה רבנות \ בד"/ וכו']

ב.          איזה רמת כשרות ?  [רגילה \ מהדרין]

ג.          איזה סוג השגחה ?  [משגיח צמוד \ נכנס ויוצא]

ד.          כרגע יש משגיח במקום?

ה.          מי עובד במטבח ? [ רק יהודים \ רק גויים \גם וגם]

ו.          הקפדה על בישול ישראל ? [רמ"א –הדלקה ע"י יהודי \ בית יוסף- הנחת האוכל ע"י ישראל]

ז.          מי מבשל ? [ רק יהודים \ רק גויים \גם וגם]

ח.          רמת כשרות העוף ?

        ח.1.        מי נותן הכשרות

        ח.2.        מהדרין \ כשרות רגילה

        ח.3.        •   תלוי ברמת ההקפדה בבית

ט.          רמת כשרות הבשר

        ט.1.        א .  מי נותן הכשרות

י.          חלק \  לא חלק

         י.1.        •   תלוי ברמת ההקפדה בבית

יא.         פרות וירקות :

       יא.1.       מהיכן?

       יא.2.       איזה כשרות [רגילה \ מהדרין]

       יא.3.       הפרשת תו"מ [במידת הצורך]

יב.         ירקות עלים נקי מחרקים? [כולל כרוב \ לא כולל ]

יג.         ירקות עלים קפואים ? [ברוקולי  וכרובית]  איזה רמת כשרות?

יד.         מוצרי הגלם [שימורים \ אבקות למיניהם] :

       יד.1.       רמת הכשרות?

       יד.2.       קבלת חוזרי הרבנות לגבי זיופים \נגעויות וכד' ?

טו.         ברירות קטניות ביבש[ אורז סומסום  וכדו'] מי בורר כיצד בורר?

טז.         ברירות קטניות לאחר השריה? מי בורר וכיצד?

יז.         מאפים :

        יז.1.       מניין? [ קונדיטוריה מקומית?\מגיע מבחוץ?]

                 יז.1.א.     מקומית :

יח.         ניפוי הקמח [ מי מנפה \ איזה צפיפות של הנפה ]

יט.         הפרשת חלה [ מי אחראי להפריש ]

כ.          קונדיטור [יהודי \גוי]

        כ.1.        •             לעיתים ישנם הרבה בעיות בחומרי הגלם!!!

                  כ.1.א.     מגיע מבחוץ :

כא.        מנין מגיע?

כב.        נותן הכשרות  [ איזה רבנות \ בד"/ וכו']

כג.         רמת כשרות  [רגילה \ מהדרין]

"וכל מעשיך יהיו לשם שמים"

בהצלחה מ"כושרות"